چهار شنبه, 17 آذر,1400 - پنجشنبه, 18 آذر,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 3% تخفیف 2,850,000 ریال 2,780,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 4% تخفیف 3,450,000 ریال 3,340,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 4% تخفیف 4,700,000 ریال 4,530,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 4% تخفیف 6,000,000 ریال 5,790,000 ریال

موقعیت دالاهو روی نقشه
ایلام، خیابان فردوسی، نبش خیابان واسطی